Traditionell och modern – är det möjligt?

0
94

Vad är en ”gammal byggteknik” egentligen? Var och en har olika konnotationer och det finns ingen strikt definition. Detta begrepp omfattar alla arkitektoniska stilar från tidigare är 1949. Det innebär att relikter från klassicism, jugend, industriella revolutionen och andra viktiga historiska epoker ingår i begreppet.

PVC fönster Venska

Det spelar ingen roll om de är fristående arkitekturspärlor eller gator med gårdar bakom byggnader – gammal byggteknik är en prydnad för europeisk kultur. Rikligt dekorerade fasader, ornamenter, mönster och utsmyckningar väcker beundran och gör dem europeiska gatorna oförlikneliga medan fina, höga stucktak och gamla parkettgolv gör interiörer ståtliga.

I jämförelse med yngre byggnadsstilar, som är funktionella från början, är ofta rum i gammal byggteknik lika stora och möjliggör fritt och individuellt arrangemang. Det är därför att gammal byggteknik är populär och lockar fram många invånare från olika årsgrupper. Den föreställer gånga tider i en ny form – om den har blivit tillämpad till nutida livsstandarder.

Ännu i 1980-talet innebar gammal byggteknik inte prestigefulla byggnader, utan var oftast avsedd för bostäder till fattigare socialgrupper. Även flerfamiljehus i förorter, som nu anses vara sociala brännpunkter, hade ett högre status än förkrigsbyggnader. Orsaken var gamlas hyreshus dåliga skick. Fördärvade hus utan sanitär utrustning garanterade inte komfort.

Usel termoisolering och gammalmodiga värmeinstallationer gjorde det svårt att överleva vinter. Vinddrag var också ett problem, och enkelglasfönster hjälpte inte till det. Och det är ju fönsters material som i hög grad påverkar rummets mysighet och klimat. En del av energi som huset värms upp med släpptes genom fönster. Innan 1954, då PVC-fönster introducerades, använde man nästan bara träfönster.

På grund av deras material var dem utsatta för väderförhållande och behövde regelbundet underhåll samt renovering, medan moderna PVC-fönster kännetecknas av stabilitet och motståndskraft mot väderförhållanden.

Renovering av gammal byggteknik kan utgöra ett hinder på grund av minnesmärkesskydd. Skydden kan inte bara omfatta fasaden eller konstruktion utan under vissa omständigheter också golv, dörr och fönster. Men man kan renovera byggnader på sådana sätt att materialet bibehåller sina ursprungliga egenskaper.

Trä-aluminium fönster, där traditionellt trä balanserar moderna aluminium konstruktioner, blir allt mer populära. I jämförelse med träfönster skapar kombinationen av de två materialen många fördel; från insidan ser fönsterkarmar elegant och naturellt ut, medan från utsidan kännetecknas de av modern stil och motståndskraft mot väderförhållanden. Trä-aluminium fönster blir nuförtiden allt mer efterfrågade.

Det finns olika möjligheter för att renovera gamla byggnader enligt aktuella standarder och regler. Under renovering är det värt att minnas inte bara om estetiska aspekter, utan också om energibesparande lösningar.