Gdansk SOLIDARITET POLEN – frihetens stad

0
93

 Gdansk kallas för frihetens stad. En landsomfattande strejk som utbröt i augusti 1980 i Gdanskvarvet var en av huvudorsakerna till kommunistdiktaturernas fall och början av ett nytt Europa. De strejkande under Lech Walesas ledarskap formulerade en lista över 21 krav och krävde att få förhandla direkt med regeringen. Strejken avslutades den 31 augusti med undertecknande av Gdansk Överenskommelse där de flesta av kraven godtogs. På det sättet startades Solidaritet POLEN – den första i Östeuropa oberoende fackföreningen och på samma gång en massiv folkrörelse. Det som man absolut måste se är Gdanskvarvet (ul. Doki) där strax vid den berömda porten nr 2 finns Monumentet över de stupade varvsarbetarna. Tre majestätiska kors med varsitt ankare, hoppets symbol, påminner om de blodiga offer som krävdes under arbetarstrejken i december 1970. Där finns också ingång till utställningen ”Vägar till friheten” med fragment av Berlinmuren och den varvsmur som Lech Walesa (Solidaritet Polen) fick hoppa över för att komma in till de instängda strejkande arbetarna. Inre delen av utställningen lokaliserades i precis samma byggnaden där förhandlingarna mellan de strejkande och regeringen äde rum året 1980. Utställning har multimediell karaktär som gör en möjlighet att

 lära känna atmosfären av Augusti’80 samt krigstillståndet och uppleva den realsocialistiska vardagen genom att besöka en töm affär eller ett illegalt tryckeri. Man kan också se de berömda tavlorna med 21 krav som i 2003 togs upp på UNESCOs lista över ”Världsminnen”.
 

Utställningen „Vägar till friheten” – Solidaritet Polen

80-855 Gdansk, ul Wały Piastowskie 24

tel. +48 58 308-44-28, +48 58 308-43-19

Gdansk Hotell Weekendpaket