Gotiska riddarborgar i Polska Pommern

0
164

De hemvändande riddarna hade nu riktat blickarna mot öster där det fortfarande fanns hedniska folk att omvända till kristendom.  Även om deras riddarorden ursprungligen sysslat med sjukvård så bedrev de nu kristnandet med svärd i hand. Områden bebodda av pruser, litauer och andra baltiska folkstammar lades under Tyska Orden som befäste sin makt genom att bygga borgar, städer, byar och kontrollera handeln.

Riddarna i Tyska Orden skapade en egen stat som var en av de ekonomiskt och militärt starkaste i medeltidens Europa.
GDANSK. I början av 1200-talet bygger korsriddare över 200 borgar och befästningar i nuvarande Polen. Riddarna tillhör den mäktiga Tyska Orden som bildats under korstågen till Jerusalem och Det Heliga Landet. Alla dessa gotiska riddarborgar som i dag finns kvar i Polska Pommern är ett stort och unikt kulturarv efter den Tyska Orden. Det är inte bara borgbyggnaderna  utan även berättelserna om dess tillblivelse som finns kvar. År 1226 hade t.ex. två  riddarmunkar tagit sig över floden Wisła och  övernattat under en stor ek. På morgonen väcktes de av fågelsång och borgen som byggdes på denna plats döptes till ”Vogelsang”. Fem år senare byggde man en bit därifrån en annan borg vilken fick namnet Toruń som fick sitt namn efter befästningen Toron i Palestina.
malbork polen

Mäktigast av alla borgarna blev Malbork/Marienburg vilken räknades som korsriddarnas huvudstad. Denna borg upptar en yta av 20 hektar och är faktiskt den största riddarborgen i världen byggd i tegel.

Gotiska riddarborgar  i Polska Pommern -Tomasz OCZKOWSKI