Borgen i Malbork Polen (Malbork Castle)

0
65

Borgen i Malbork (Malbork Castle) hör till de största i världen. De tyska ordensriddarna kom till trakten i slutet av 1200-talet och redan 1274 beslutade man sig för att bygga en borg på platsen. Först byggdes den sk Höga borgen, som har tre meter tjocka försvarsmurar. Den andra grundläggande delen av försvarsanläggningen var den yttre ringmuren innanför vilken man byggde flera ståndsmässiga byggnader, bland annat sätet för ordensstormästaren i samband med att denne flyttade sitt huvudsäte till Malbork Castle år 1309. På detta vis uppstod de två delarna Höga Borgen och Mellanborgen, vilka skiljs åt av en djup vallgrav. Från denna tid och i nära 150 år framåt fungerade Malbork alltså som ordensstatens huvudstad.

Den sedan dess delvis återuppbygda, delvis restaurerade borgen är en av de största turistattraktionerna i denna del av Europa. Även i dessa trakter har svenskarna lämnat en del spår efter sig. Borgen och staden erövrades av Gustav Adolfs styrkor 1626 och åren därpa förstärkte svenskarna försvarsanläggningarna öster och söder om staden med ett antal kraftiga bastioner med jordvallar i flera led. I slutet av 1620-talet var Malbork huvudsäte för de svenska styrkorna i området och förläggningsort för en nära 10000 man stark svensk armé. Malbork förblev under svensk kontroll till 1635 och var under denna tid den svenske kungens residens i Pommern.

Mer tips om Svenska kontakter med Östersjöns Polen  ; Mer tips om: Borgen i Malbork Castle Polen