Gdynia, Polen

PEARL JAM i OPENER FESTIVAL GDYNIA 2010

Pearl Jam Opener FestivalHeineken Open’er Festival Gdynia 2010 är en musikfest som gjort sig bekant bland de viktigare europeiska sommarfestivalerna.

Första star:
PEARL JAM i HEINEKEN OPENER FESTIVAL GDYNIA 2010

Arets Festival varar fran 1 till 4 juli 2010

mer… tips om Opener Festival
En mängd festivaler, konserter och uppträdanden, föreställningar och utställningarlockar gäster från hela Polen och från utlandet. Mer: Evenemangskalender Gdansk Events