Svenska kontakter med Östersjöns Polen (Nord Polen)

0
71

Svenska kontakter med Östersjöns sydkust sträcker sig ända tillbaka till antikens dagar. Under der första århundradet efter Kristi födelse fanns gotiska stammar i området, eftervilka man hittat åtskilliga föremål i jorden i det som idag är området Kasjubien. Under slutet av det första årtusendet trängde vikingar djupt in i trakten, ibland för att röva, men framför allt för att bedriva handel med lokalbefolkningen.

Under medeltiden växte Gdansk (då främst känt under sitt tyska namn Danzig) fram som ett handelscentrum som bedrev ett omfattande ekonomist utbyte med andra länder, inte minst Sverige. En svensk som skrivit in sig i områdets historia var den svenske kungen Karl Knutsson Bonde som 1458-65 vistades här under sin landsförvisning.

Pommerns gåva, Gdynia Polen

Under 1500-talet kom reformationens ideer till Polen, och den polska adelsrepubliken som var känd för sin för den tiden stora religiösa tolerans blev en fristad för åtskilliga utlänningar. Till Gdansk kom svenskar under slutet av 1500-och början av 1600-talet, främst anhängare till den polska grenen av Vasaätten, som satt på den polska tronen från 1587 till 1668. Den i Sverige avsatte Sigismund och hans ättlingars anspråk på den svenska kronan var också orsak till flera krig mellan länderna.

Ett av svenskarnas krigsmål var ambitionen att skaffa sig kontroll över hela Östersjöområdet (i svensk historieskrivning ofta känt efter den latinska devisen Dominium maris Baltici) På grund av detta kom det krig som utkämpades 1626-29 att främst drabba kustbefolkningen i området. (Det är värt att komma ihåg att det var hit som regalskeppet Vasa skulle ha seglat om hon varit mer lyckosam under sin jungfruresa 1628.) Det så kallade Stilleståndet i Altmark som slöts i augusti 1629 skulle göra läget lugnt mellan de två länderna de följande 26 åren, men detta lugn tog slut genom Karl X Gustavs anfall mot Polen 1655. Först genom freden i Oliwa 1660 avvärjdes det svenska hotel för några årtionden. I början av 1700-talet var det dock dags igen när Karl XIIs svenska armé under det stora nordiska kriget härjade i trakten för, som det skulle visa sig, sista gången.

Vi rekommenderar särskilt Apartments Gdansk Polen.  Vi rekommenderar också billiga boenden i Gdansk Polen  . Vi rekommenderar också romantisk weekend i Gdansk Polen

Gdynia, Polen

Under andra världskriget var den svenska sidan tillmötesgående mot det hårt drabbade Polen. Man försvarade Polens intressen gentemot tredje rikets Tyskland under septemberkampanjen 1939 och flera polska krigsfartyg (bland annat tre ubåtar) fludde till, och internerades i Sverige. Det gällde också det stora skolfartyget ”Dar Pomorza” (”Pommerns gåva”) som under hela kriget låg i säkerhet i Stockholm. Efter kriget åfterfördes fartygen till Polen, och som en gest av tacksamhet dekorerades flera svenska amiraler och andra sjöofficerer med polska ordnar.
Mer snart…